تولید انواع کف پوش های اسفنجی و فومی و تاتامی
تولید انواع کف پوش های اسفنجی و فومی و تاتامی
طراحی و تولید قطعات از جنس فوم های اسفنج شانه ای.
طراحی و تولید قطعات از جنس فوم های اسفنج شانه ای.
تولید انواع جاسویچی های تبلیغاتی و چاپ روی آن
تولید انواع جاسویچی های تبلیغاتی و چاپ روی آن
طراحی و تولید قطعات از جنس فوم و ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن...
طراحی و تولید قطعات از جنس فوم و ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن…
ساخت ضربه گیرهای صوتی از جنس پلی اتیلن
ساخت ضربه گیرهای صوتی از جنس پلی اتیلن
ضربه گیرهای لوازم صوتی.
ضربه گیرهای لوازم صوتی.
برش انواع ضربه گیرهای اسفنجی شانه ای.
برش انواع ضربه گیرهای اسفنجی شانه ای.
تولید انواع ضربه گیرهای پشت چسب دار. برای دستگیرها و در.
تولید انواع ضربه گیرهای پشت چسب دار. برای دستگیرها و در.
تولید انواع ضربه گیرهای پشت چسب دار. برای دستگیرها و در.
تولید انواع ضربه گیرهای پشت چسب دار. برای دستگیرها و در.
ساخت انواع جعبه و اسفنج داخل جعبه برای بسته بندی.
ساخت انواع جعبه و اسفنج داخل جعبه برای بسته بندی.

ساخت محافظ مانیتور خودرو از جنس پلی اتیلن.
ساخت محافظ مانیتور خودرو از جنس پلی اتیلن.

روکش فوم بر روی اسفنج
روکش فوم بر روی اسفنج
تولید انواع کف پوش های اسفنجی و فومی و تاتامی
تولید انواع کف پوش های اسفنجی و فومی و تاتامی
ضربه گیر. اسفنج. پلی اتیلن. پلی یورتن. فوم. کفی. پرس کاری. برش کاری. لیزر. ضربه گیر ماشی یا خودرو. ضربه گیر ماشین آلات صنعتی. ضربه گیر ماشین آلات پلاستیکی. چسب دو طرفه. لمینت کاری. فوم چسبی. ساخت جعبه هدیه. ساخت تیغه دایکات. ساخت تیغه آهنی. نوار بری. برش کاری. ضربه گیر و لرزه گیر ماشین آلات صنعتی. تاتامی. ضربه گیرهای ورزشی
ضربه گیر. اسفنج. پلی اتیلن. پلی یورتن. فوم. کفی. پرس کاری. برش کاری. لیزر. ضربه گیر ماشی یا خودرو. ضربه گیر ماشین آلات صنعتی. ضربه گیر ماشین آلات پلاستیکی. چسب دو طرفه. لمینت کاری. فوم چسبی. ساخت جعبه هدیه. ساخت تیغه دایکات. ساخت تیغه آهنی. نوار بری. برش کاری. ضربه گیر و لرزه گیر ماشین آلات صنعتی. تاتامی. ضربه گیرهای ورزشی
ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن
ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن
مدل های مختلف چاپ بر روی پارچه
مدل های مختلف چاپ بر روی پارچه

team3-700x5401 team3-700x540 demo1 demo2715S-xo6cAL

ضربه گیر. اسفنج. پلی اتیلن. پلی یورتن. فوم. کفی. پرس کاری. برش کاری. لیزر. ضربه گیر ماشی یا خودرو. ضربه گیر ماشین آلات صنعتی. ضربه گیر ماشین آلات پلاستیکی. چسب دو طرفه. لمینت کاری. فوم چسبی. ساخت جعبه هدیه. ساخت تیغه دایکات. ساخت تیغه آهنی. نوار بری. برش کاری. ضربه گیر و لرزه گیر ماشین آلات صنعتی. تاتامی. ضربه گیرهای ورزشی

ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن
ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن

ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن

ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن

ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن
ساخت ضربه گیر وسایل صوتی از پلی اتیلن
فوم بسته بندی
ضربه گیر. اسفنج. پلی اتیلن. پلی یورتن. فوم. کفی. پرس کاری. برش کاری. لیزر. ضربه گیر ماشی یا خودرو. ضربه گیر ماشین آلات صنعتی. ضربه گیر ماشین آلات پلاستیکی. چسب دو طرفه. لمینت کاری. فوم چسبی. ساخت جعبه هدیه. ساخت تیغه دایکات. ساخت تیغه آهنی. نوار بری. برش کاری. ضربه گیر و لرزه گیر ماشین آلات صنعتی. تاتامی. ضربه گیرهای ورزشی